Schulleitung der Schule Root 
 

Schulkreis:
Name Funktion Telefon Schulkreis
Gürber Peter Schulleitung 041 450 52 10 Schule Root, Primarschule Oberfeld
Kost Hans Schulleitung 041 455 44 72 Schule Root, Primarschule Dorf
Künzler Markus Schulleitung 041 455 44 71 Schule Root, Sekundarschule
Lütolf Michael Leiter Bildung (Rektor) 041 455 40 80 Schule Root, Primarschule Dorf,
Schule Root, Primarschule Oberfeld,
Schule Root, Sekundarschule

Gedruckt am 01.10.2022 18:52:48